حرکت جنجالی امیر تتلو / خواننده ترکیه نشین کاملاً رد داد!